Hizmetlerimiz

  • Home
  • /
  • Hizmetlerimiz

Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıkları

Vergi hukuku ve gümrük mevzuatı alanında inceleme aşamasının en başından, uyuşmazlığın çözüme kavuşması/sonuçlanması aşamasına kadar tüm süreçlerde danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

Ayrıca,213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yürütülen vergi incelemeleri esnasında müvekkillerimiz ile birlikte vergi incelemelerine katılarak inceleme sürecindeki müvekkillerimizin yasal haklarını savunmaktayız.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirket kuruluş ve tasfiye işlemleri, yeniden yapılandırmaları, ortaklık yapısı değişikliği, ortaklık sözleşmeleri (joint venture) hazırlanması, işletme rehni konularında danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

Birleşme & Devralmalar

Birleşme ve devralma süreç ve işlemlerinin her aşamasında sonuç odaklı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Finans Hukuku

Kurumsal finansman,  ticaret finansmanı ve varlık finansmanı gibi alanlarda danışanlık hizmeti vermekteyiz.  Ayrıca Finansal araçlar, finansal hizmetler, finansal işlemler hakkında kambiyo, vergi ve sermaye piyasası düzenlemelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Ceza Hukuku

Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları ile Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davalarında avukatlık hizmeti vermekteyiz

İş Hukuku

İş Hukuku alanında danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

© Tüm Hakları Saklıdır. REE LAW Hukuk Müşavirliğe aittir.